5 Fakta Hutan Hujan Tropika

Hutan hujan tropika adalah satu ekosistem kompleks yang juga menjadi habitat kepada pelbagai spesies haiwan. Terdapat pelbagai kepentingan hutan terhadap negara bukan sahaja dari segi sektor pembalakan. Pemuliharaan hutan adalah salah satu alternatif untuk mengurangkan impak perubahan iklim, di mana jika perancangan mitigasi perubahan iklim tidak dilaksanakan secepat mungkin, ia akan menyebabkan reaksi berantai dimana tiba satu tahap ia akan mempengaruhi ekonomi negara. Ayuhlah kita memulihara hutan kita untuk masa depan yang lebih cerah untuk generasi akan datang!

Kongsi artikel ini