Impak Perubahan Iklim

Perubahan iklim adalah suatu perkara yang tidak boleh lagi dinafikan. Saban hari impak perubahan iklim semakin boleh dirasai di seluruh pelosok dunia. Kejadian cuaca melampau seperti kemarau, hujan lebat yang menyebabkan banjir akan memusnahkan hasil tanaman dan mengancam sekuriti makanan negara. Antara usaha yang boleh kita lakukan sebagai individu untuk mengatasi perubahan iklim ialah

– Jimat penggunaan air dan elektrik
– Jika mampu gunakan tenaga bersih seperti ‘solar panels’
– Sertai pergerakan-pergerakan tindakan perubahan iklim di kawasan anda
– Sebarkan kesedaran mengenai impak perubahan iklim

Kongsi artikel ini