Objektif MBNP

Menjadi badan perunding dikalangan pertubuhan belia di Negeri Pahang.

Menjadi penghubung antara belia, masyarakat dan pemimpin

Badan penggerak belia melalui penganjuran program-program sahsiah, akademik dan sukan