Syarat-syarat menjadi calon Sidang DUN BELIA Negeri Pahang

  1. Terbuka kepada warganegara Malaysia & penduduk berasal daripada Negeri Pahang atau bermastautin di Pahang sekurang-kurangnya 5 tahun.
  2. Belum pernah menyertai program Dewan Belia Negeri Pahang.
  3. Fasih Berbahasa Melayu (Persidangan dalam Bahasa Kebangsaan)
  4. Berkemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan berpengetahuan luas mengenai isu semasa.
  5. Tidak disabitkan kesalahan jenayah dan bukan muflis.
  6. Had umur 15 hingga 30 tahun semasa lantikan (Mengikut Bulan).