SELAMAT MENYAMBUT HARI KITAR SEMULA GLOBAL


Tahukah anda bahawa proses kitar semula barangan hanya memerlukan tenaga yang sedikit dan menghasilkan lebih sedikit sisa ke alam sekitar, sekaligus mengurangkan pencemaran alam sekitar.

Dengan amalan kitar semula kita juga dapat menjimatkan penggunaan pelbagai sumber alam untuk generasi akan datang.

Selamat Menyambut Hari Kitar Semula Global.

Ikhlas,
Majlis Belia Negeri Pahang

Kongsi artikel ini