Selamat Menyambut Hari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Day)

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang penting dan juga merupakan habitat kepada pelbagai spesies hidupan marin. Selain daripada itu, ekosistem terumbu karang kaya dengan sumber dan biodiversiti dan juga memberi pelbagai perkhidmatan kepada penduduk di pesisir pantai yang turut juga menyumbang kepada sumber pendapatan negara.

Kongsi artikel ini